REALIZIM DHE PROJEKTIM PISHINA DHE PARCELA

Realizim dhe Projektim Pishina dhe Parcela

Pishinat si objekte specifike që kërkojnë vemendje teknike absolutisht që janë fokusi ynë ,me tashmë me dhjetëra të realizuara bashkarisht me sistemimin e parceles deri në shtrimin e tapetit të barit.