PROJEKTIM-NDERTIM STRUKTURA METALIKE

Ndërtimi i strukturave metalike

Përgjatë këtyre viteve kemi projektuar dhe ralizuar disa projekte të tilla,të cilat na janë besuar pikërisht për shkak të specifikave të tyre dhe të garancisë sonë inxhinierike të realizimit,
Bëhet fjalë për objekte relativisht të vështira që kërkojnë zgjidhje dhe experiencë teknike specifike,kemi realizuar “adaptime ” nga strukture betoni në strukture metalike,ndertime metalike në lartesi të madhe,dhe struktura metalike brenda një strukture egzistuese,të gjjtha të trajtuara “vepër arti” dhe normalisht jemi gati në vijim për sfida të reja.