KONSULENCE TEKNIKO-FINANCIARE NE NDERTIM

Konsulencë Teknike

ENB Construction është një kompani ndertimi e themeluar më 2019 nga Ing.Besmir Beqiri,mbas një experience 10 vjecare individuale në menaxhimin e projekteve të mëdha industriale në të gjithë vendin.
Si e tillë një nga fushat ku ENB operon është pikërisht menaxhimi i projekteve,fokusuar në modelimin tekniko financiar të projektit,shperndarjen e investimit sipas specifikimeve teknike dhe monitorimit të fazës së implementimit deri në finalizim.
Në portofolin e konsulencës së ENB momentalisht jane dy objekte te realizuara ,një komplex vilash në vlerë 4 milion euro dhe nje komplex banimi pallatesh në vlerë 20 milion euro.