HIDROIZOLIM PODRUME OBJEKTE BIZNESI,(PALLATE,MAGAZINA,SALLONE ETJ)

Hidroizolim Podrume Objekte Biznesi dhe Banimi(Pallate,magazina,sallone Etj)

Në lidhje me hidroizolimin e podrumeve, ENB ,aplikon sistemin Penetron , sipas modelit amerikan dhe specifikimeve përkatëse,
Inxhinieret tanë janë trajnuar për të kryer aplikimet nga stafi i Penetron Hellas,dhe në portofolin tonë gjenden 5 objekte të realizuara plotësisht të suksesshme.