KONSULENCE TEKNIKO-FINANCIARE NE NDERTIM
ENB meret pikërisht me menaxhimin e projekteve,fokusuar në modelimin tekniko financiar të projektit,shperndarjen e investimit sipas specifikimeve teknike dhe monitorimit të fazës së implementimit deri në finalizim.
LEXO MË SHUMË
HIDROIZOLIM PODRUME OBJEKTE BIZNESI DHE BANIMI
Në lidhje me hidroizolimin e podrumeve,ENB ,aplikon sistemin Penetron,sipas modelit amerikan dhe specifikimeve përkatëse.
LEXO MË SHUMË
PROJEKTIM-NDERTIM STRUKTURA METALIKE
Përgjatë këtyre viteve kemi projektuar dhe ralizuar disa projekte të tilla,të cilat na janë besuar pikërisht për shkak të specifikave të tyre dhe të garancisë sonë inxhinierike të realizimit.
LEXO MË SHUMË
REALIZIM DHE PROJEKTIM PISHINA DHE PARCELA
Pishinat si objekte specifike që kerkojnë vemendje teknike absolutisht që janë fokusi ynë,me tashmë me dhjetera të realizuara bashkarisht me sistemimin e parcelës deri në shtrimin e tapetit të barit.
LEXO MË SHUMË
PROJEKTIM - NDERTIM OBJEKTE INDIVIDUALE - LUXURY PROPERTIES
Objektivi ynë është që ndertimin ta konceptojmë si nje shërbim profesional dhe transparent duke ruajtur fanatikisht kushtet teknike.
LEXO MË SHUMË

CILËSISË KRYESORE ME VËMENDJE PERSONALE NDAJ NEVOJAVE TUAJA
EKSPLORONI TË GJITHA PROJEKTET TONA

TË GJITHA SHËRBIMET

KLIENTËT TANË